Stippels » Specials » Verzekeringen
Ontwikkeling is vooruitgang

De inhoud en werking van verzekeringen

De inhoud en werking van verzekeringen Hoewel iedereen verplichte en niet-verplichte verzekeringen heeft, weet lang niet ieder individu wat een verzekering precies inhoudt en wat je er wel en niet mee kan. Laat staan dat diegene weet waarom verzekeringen in het leven geroepen zijn en welke voor- en nadelen deze precies kennen. Daarom: verzekeringen in vogelvlucht!

De definitie van een verzekering

Verzekeringen zijn, in feite, niets meer of minder dan overeenkomsten. Aan de ene kant sta jij als klant (de verzekeringnemer), aan de andere kant staat de verzekeraar. Met de overeenkomst die jullie afsluiten, dek jij een financieel risico af wat je zelf niet kunt, wilt of durft te dragen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een woonhuisverzekering. Ook al is de kans niet zo groot, áls je woning in vlammen opgaat, sta jij ineens met lege handen en zonder dak boven je hoofd, terwijl je hypotheek gewoon doorloopt. Ben je daarentegen verzekerd (een eis van vrijwel alle hypotheekverstrekkers) dan betaalt de verzekeringsmaatschappij (een deel van) jouw schade. Je loopt dus door het aangaan va een verzekering zelf minder financiële risico's. Uiteraard staat hier wel een kostenplaatje tegenover: de verzekeringsmaatschappij is immers geen liefdadigheidsinstelling. Voor iedere verzekering betaal je dan ook verzekeringspremie.

Verschillende soorten verzekeringen

Er zijn verschillende soorten verzekeringen. Sommige van deze zijn verplicht, zoals de basisverzekering tegen ziektekosten. Elke ingezetene van Nederland is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten, om zo de financiële risico's van ziekte of een ongeval af te dekken. OP zich niet zo verwonderlijk, want de kosten van medische zorg kunnen flink oplopen en als je niet verzekerd bent, wie betaalt dan de rekening van het ziekenhuis? Moreel gezien is het immers niet te doen om onverzekerden dan maar aan hun lot over te laten: iedereen heeft recht op medische zorg. Maar ook het ziekenhuis kan niet rondkomen van de lucht. Vandaar dat mensen verplicht zijn om in ieder geval een basisverzekering af te sluiten. Dit kan bij diverse verzekeringsmaatschappijen: ze zijn verplicht je te accepteren.

Niet alle soorten verzekeringen kennen een verplicht karakter. Aanvullende verzekeringen, zoals de tandartsverzekering, kunnen handig zijn maar je bent niet verplicht er eentje af te sluiten. Ook een uitvaartverzekering is op vrijwillige basis, net zoals de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), in de volksmond ook wel vaak gewoon aansprakelijkheidsverzekering genoemd. Dat is een lastige, omdat mensen hierdoor soms de AVP verwarren met de WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) voor hun auto. Laatstgenoemde kent wél een verplicht karakter: als je een auto hebt, móet je minimaal een WA-verzekering afsluiten. De AVP is echter niet verplicht (maar wel aan te raden, zeker als je kinderen of huisdieren hebt).

Voor- en nadelen van een verzekering

Over de eventuele nadelen van verplichte verzekeringen hoeven we het niet te hebben: ze zijn verplicht, dus je ontkomt er niet aan om ze af te sluiten, nadelig of niet. Voor alle niet-verplichte verzekeringen is het vooral handig om even stil te staan wie je nu een plezier doet met het afsluiten ervan: jezelf of de verzekeringsmaatschappij? Natuurlijk is het fijn om je geen zorgen te hoeven maken om een hoge tandartsrekening, maar aan de andere kant betaal je voor een beetje verzekering al snel zo'n 250,= per jaar. Heb je eigenlijk nooit gaatjes en hoeft er hooguit een beetje tandsteen van je gebit gebikt te worden, dan betaal je een veel hogere premie dan dat je ooit aan de tandarts zou betalen. Natuurlijk profiteer je hier weer wél van als de rekening eens wat hoger uitvalt, maar aan de andere kant: je kan er ook voor kiezen om geen verzekering af te sluiten en de 250,= die je daarmee bespaart, opzij te zetten oor als het moment daar is. Uiteraard moet je hierin wel consequent zijn: de tandarts gaat je echt niet helpen als je geen verzekering en ook geen spaargeld hebt.

Dierenverzekeringen, ook al zoiets. Ze zijn niet verplicht en het nadeel kan zijn dat de verzekeringspremie soms aan de hoge kant is, zeker als je wat oudere dieren hebt (bijvoorbeeld een hond of kat uit het asiel). Maar je moet er toch niet aan denken dat je ooit op een punt komt dat je een dure maar noodzakelijke behandeling voor je huisdier niet kunt betalen, zodat je gedwongen bent je diertje af te geven of te laten inslapen? Heb je geen financiële buffer, dan kan je dus beter een verzekering afsluiten. Want het grootste voordeel van een verzekering is, dat deze uitkeert op het moment dat de nood het hoogst is.
Een verzekering voor je bruiloft

Een verzekering voor je bruiloft

Als je een vrouw bent, heb je er waarschijnlijk van jongsaf aan van gedroomd: je trouwerij. Nu, als volwassene, is het dan eindelijk zo ver en ga je trouwen met de liefde van je leven. Gefeliciteerd!…
Hoe gaat de uitvaartverzekering om met zelfmoord?

Hoe gaat de uitvaartverzekering om met zelfmoord?

Wanneer een dierbare door zelfdoding om het leven komt, blijven de nabestaanden ontredderd achter. Niet alleen is er verdriet en verslagenheid vanwege het overlijden, maar veel nabestaanden van zelfmo…
Speciale verzekering voor hoger opgeleiden

Speciale verzekering voor hoger opgeleiden

Dat er datingsites bestaan die zich richten op hoger opgeleide mensen, is bekend. Op zich nog niet eens zo verwonderlijk, want relaties hebben vaak de meeste kans van slagen wanneer de beide deelnemer…
Gepubliceerd door Stippels op 06-10-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Zorgverzekering_(Nederland)
  • http://www.vanatotzekerheid.nl/begrippen/aansprakelijkheidsverzekering-voor-particulieren-avp/
  • http://www.allesoververzekeringen.info/index/wat-is-een-verzekering.html
Schrijf mee!